Brott Det räcker inte att bara polisen utreder misstankar om grova brott utförda av barn, anser Barnombudsmannen (BO) Elisabeth Dahlin. Hon vill att barn under 15 år som misstänks för brott som mord, grov misshandel eller våldtäkt oftare än i dag ska få prövningar i domstolsrättegång, säger hon till SR Ekot.

Vi förväntar oss att en kommande regering skyndsamt tydliggör lagstiftningen och understryker att barn precis som vuxna ska betraktas som oskyldiga till dess att deras skuld fastställs. Vi kan inte ha den här rättsosäkerheten när det gäller barn, säger Dahlin.

Hon anser att barn riskerar att bli oskyldigt utpekade. I dag krävs att socialnämnden begär att en så kallad bevistalan väcks för att en prövning ska ske i domstolen. De senaste sju åren har det bara hänt tre gånger och Dahlin vill att åklagaren själv ska kunna ta initiativ till en bevistalan.