Regeringsbildningen drar ut på tiden, något som kan komma att påverka kommunernas budgetar. I sin övergångsbudget har regeringen tagit bort de utökade stadsbidragen, vilket kan innebära nedskärningar eller uppskjutna satsningar i Norrköpings kommun. Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist kan kommunen gå miste om 100 miljoner kronor.

Ulrika Jeansson (S), Finspångs kommunstyrelses ordförande, kan inte säga vad det betyder för Finspång.

– Vi kan inte säga vad det innebär än. Vi har inte räknat in några sådana riktade pengar, vår budgetkalkyl är inte lagd än. Den lägger vi den 26 november och har möjlighet att ändra än.

I övergångsbudgeten finns fortfarande satsningen på likvärdighet i skolan med, där Finspång får ytterligare 6,5 miljoner om förslaget går igenom i riksdagen.

– Framför allt i skolan är jämlikhetspengar och liknande välkomna, det skulle vara tufft om vi inte skulle få dem.

Ulrika Jeansson skulle hellre se ett ökat generellt statsbidrag.

– Det är väl ingen kommunpolitiker som älskar de riktade bidragen som kommer, när bidragen dras in blir oftast en hel del av kostnaderna kvar. Jag skulle önskat mer generella statsbidrag.

Hon säger att Finspång precis som Norrköping är i ett utsatt läge.

– Det är samma sak här, vi är i ett tungt ekonomiskt läge med hög volym barn och unga som under tiden de är unga genererar stora kostnader. Gruppen som betalar skatt växer inte i samma takt.