Den befarade branden visar sig vara en kontrollerad eldning och räddningstjänsten återvänder till stationen.