Den 16 februari 1995 skrev USA:s dåvarande president Bill Clinton under FN:s barnkonvention. Hans mål var att en dag kunna presentera ett USA vars uppgift var att se till barnen och ungdomarnas rättigheter i samhället.
I och med att USA sedan många år tillbaka inte följt barnkonventionens råd genom att bland annat ha dödstraff och fängelse för minderåriga ansåg Bill Clinton att det skulle ta upp till ett par år innan landet kunde representera konventionstexten. Därmed ratificerade han aldrig konventionen. Vilket innebär att landet idag inte är juridiskt bundet av konventionstexten.
Det innebär samtidigt att USA inte bryter mot barnkonventionen i och med kriget i Irak. Även om USA hade ratificerat konventionstexten så hade de inte brutit avtalet genom att gå i krig. Så länge de inte låter barn under 15 år delta i väpnande konflikter. I klartext är det så att varje land har ansvar för sitt lands barn.
Ett krig är dock aldrig bra för barn. Krig skrämmer barn och påverkar deras barndom.
Enligt barnkonventionen ska barn och ungdomar vid krig skyddas på bästa möjliga sätt. Alla barn har rätt att leva i fred och utan konflikter.
De flesta länder i världen har anslutit sig till Barnkonventionen. USA och Somalia är de länder som undertecknat men inte ratificerat texten. De har i stort sett skrivit under med avsikt att en dag anta konventionen. Frågan är bara när USA kommer att vara så kloka att de tar steget till att ratificera konventionen. Hur många år ska det ta innan de förstår vikten av att låta barn få egna rättigheter?
USA motarbetar idag alla nya tankegångar om barnkonventionen. Är USA för rädd för att FN ska ställa sig på barnens sida? Att FN ska ta över den makt som föräldrarna i USA idag har över sina barn.
Enligt Johanna Wiklund, handläggare för mänskliga rättigheter på FN vill inte USA bli tillrättavisade. De vill inte ha någon som står över dem. De vill inte ha någon annan som tar ställning till vad som är bäst för barnen. Genom att skriva under konventionen lovar ett land att följa alla bestämmelser som finns i konventionen. USA är inte redo för att ta det steget. De vill fortfarande kunna bestämma över landets barn. De vill inte kunna ge minderåriga barn som begått brott en andra chans i livet. Istället går de så långt att de dömer barn till dödstraff.
De flesta länder i världen har anslutit sig till Barnkonventionen. Det återstår att se hur många år det tar innan USA inser hur de behandlar sin befolknings barn jämfört med övriga världen.