Ekonomi En fransk domstol har funnit schweiziska banken UBS skyldig till penningtvätt av intäkter från skatteflykt. Banken döms att betala böter uppgående till 3,7 miljarder euro, motsvarande 40 miljarder kronor.

Franska staten beviljas skadestånd på 800 miljoner euro för förlorade skatteintäkter. Frankrike hade begärt 1,6 miljarder euro.

UBS förnekar brott och avser att överklaga domen.

I ett liknande fall i USA 2009 accepterade UBS en förlikning på 780 miljoner dollar (7,3 miljarder kronor) och i Tyskland accepterade banken böter på 300 miljoner euro (2,9 miljarder kronor) 2014.

Banken rapporterade en nettovinst på 4,9 miljarder dollar (41,3 miljarder kronor) under 2018.