I juni rapporterade vi om att flera granar i området bakom Mellangrind behövde avverkas på grund av att de hade blivit angripna av granbarkborrar. Det är en insekt på 4 millimeter som söker sig till försvagade eller nyligen döda träd.

Skogsavverkningen påbörjades vecka 26 och kunde avslutas några dagar senare. Avverkningen av skogen gick enligt planerna, meddelar Marika Sjödin, naturvårdssamordnare vid Finspång kommun.

– De som utförde avverkningen meddelade att det gick bra, säger hon.

Marika Sjödin förklarar att man i många delar av Sverige har haft problem med granbarkborren. Detta på grund av att granarna förra sommaren stressades av värmen och sedan blev angripna av insekten.

Det återstående arbetet med de avverkade granarna bakom Mellangrind är nu att forsla bort dem. Just nu ligger virket mellan Mellangrindsvägen och Riksväg 51.

Christer Rosenqvist, landskapsvården vid Finspångs kommun, meddelar att arbetet med bortforslingen fortsätter som planerat.

– Vi väntar bara på att virket ska hämtas och sedan ska vi städa där virket har legat i gräset så att det blir okej. Det blir väldigt mycket bark så det blir väldigt skräpigt, förklarar han.

Christer Rosenqvist hoppas att åtgärderna gav resultat och att man fick bort alla angripa träd vid avverkningen.

– Nu ska det komma timmerbilar som ska köra iväg dem. De är specialsortiment, de måste tas om hand på ett visst sätt då det inte går som vanligt virke.