H&M:s försäljning onlline, som i fjol stod för 12,5 procent av koncernens totala försäljning, växer snabbt och är lönsam. Men försäljningen i de etablerade fysiska butikerna ser ut att fortsätta nedåt i år, varnade den krisstämplade klädjätten i samband med den historiska kapitalmarknadsdagen på Cirkus – den första i H&M:s 70-åriga historia.

Styrelseordförande Stefan Persson inledde showen med att säga att han förstod behovet av mer insyn i affärerna mot bakgrund av den stora omställning klädbranschen genomgår just nu.

Särskilt då vi har ett utmanande år bakom oss, tillade han.
Artikelbild

| H&M-chefen Karl-Johan Persson lyckades inte övertyga marknaden med sina budskap.

Lägsta kursen sedan 2008

H&M-aktien, som inför kapitalmarknadsdagen hade rasat 16 procent sedan årsskiftet, har på två år förlorat över 60 procent av sitt värde. Med kursfallet på omkring 5 procent efter uppdateringarna på Cirkus har priset på aktien fallit till den lägsta kursen sedan slutet av 2008.

Det är tufft för H&M, som det är för alla i den här branschen. Den är under omstöpning och det kommer att fortsätta vara tufft, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

TT: Hur är ditt förtroende för ledningen, har de koll på läget?

Nej, det är inte känslan – inte här i dag. Men det är klart, så är det när bolaget halverats på börsen.
De säger att framtiden för H&M är ljus och att tillväxten finns där framme, i e-handeln. Men det gäller att få marknaden att tro på det också.

Kanske inte når målet i år

Utgallring av olönsamma butiker är ett tema i strategin framåt enligt H&M, vilket trycker ned nettotillväxten för butiker till 220 – den lägsta nivån sedan 2010. I fjol var nettotillväxten 388 nya H&M-butiker.

Samtidigt tar H&M med sig ett ovanligt stort lager osålda varor in i 2018. Det beräknas uppgå till 17 procent av nettoförsäljningen och kan jämföras med ett mål på 12–14 procent

Stora lager låser kapital och äter upp lönsamhet när de nu ska avvecklas.

Vår ambition är att förbättra positionen under 2018. Men vi är inte säkra på att vi når målet i år, säger finansdirektören Jyrki Tervonen om varulagren.
Men från 2019 och framöver bör vi befinna oss på målnivån igen, tillägger han.