På söndagskvällen föll ett cirka 14 meter högt träd ner på deltidsbrandkårens brandstation i Tjällmo. Det är andra gången det inträffar, även förra året föll ett träd över byggnaden, berättar Janne Brandt, deltidsbrandman, som var på plats för att inspektera skadeläget. 

Han räknar med att de deltidsbrandmän som arbetar på måndagen klarar att forsla bort trädet själva. 

– De får börja nerifrån och kanske använda stege för att komma upp och ta bort det som hamnat på taket. 

Artikelbild

| Janne Brandt som arbetar på deltidsbrandkåren i Tjällmo åkte ut för att inspektera skadeläget på söndagskvällen.

Brandstationen i Tjällmo väntar på en ombyggnation då det under hösten 2018 lämnades en begäran om arbetsmiljöåtgärd till Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd. 

Åtgärderna handlar om att separera utrymmen för kläder och fordon och förbättra hygienutrymmena. I lokalen har även förhöjda radonvärden uppmätts och därför behöver ventilationen ses över, skriver kommunen i sin lokalrevision för år 2018.

– Det här kanske kan skynda på processen, säger Janne skämtsamt.