Tanzania Tanzanias president John Magufuli kommer inte att försöka förlänga sin mandatperiod från fyra till sju år – något som röster inom hans eget parti CCM har förordat. Beskedet kommer sedan Magufuli i ett samtal med partimedlemmar sagt att en sådan förändring skulle strida både mot landets konstitution och mot partiets regelverk, skriver CCM i ett uttalande.

Magufuli, som valdes till president 2015, har möjlighet att kandidera för ytterligare en mandatperiod. Den föreslagna förändringen skulle därmed ha inneburit en möjlighet att inneha ämbetet i 14 år.

Flera ledare i afrikanska länder har den senaste tiden genomfört, eller försökt genomföra författningsförändringar i syfte att förlänga sin tid vid makten.