Börsåret 2019 blev det bästa sedan 2009 för Stockholmsbörsen, i linje med den globala uppgången. Det syns också med i årsstatistiken som Fondbolagens förening sammanställer. Totalt sattes 129 miljarder kronor in i fonder i fjol. Ökningen på den samlade fondförmögenheten uppgick dock under året med 1 077 miljarder kronor.

Det har vart en fantastisk utveckling de senaste åren som resultat av just börsutvecklingen och med relativt högt sparande, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker vid Fondbolagens förening.
Det här var året som kapitalmarknaden förstod att de låga räntorna är här för att stanna. Det gick upp investerare att det inte fanns mer pengar att hämta från obligationsmarknaden och det blev en stor jakt på avkastning, säger Peter Norhammar, fondförvaltare vid Länsförsäkringar.

Placeringsmässigt valdes från svenskt håll framförallt långa räntor samt aktiefonder.

Den som blickade mot Ryssland fick dock allra bäst avkastning. Fonder exponerade mot Ryssland gav en avkastning på 47 procent följt av Östeuropa med 37 procent. Sämst utveckling återfanns i stället i Indien med en avkastning på "bara" 10 procent.