"Swedbank har försäkrat att man vidtagit kraftfulla åtgärder och rapporterat misstänka transaktioner till berörda myndigheter. Vi utgår ifrån att Swedbank håller en så hög transparens som är möjligt, berättar vad man vet och redovisar vidtagna åtgärder", skriver Folksamgruppen, som är Swedbanks näst största ägare med nästan 7 procent av aktierna.

Enligt Folksamgruppen är det ingen överraskning att kriminella försöker utnyttja en bank för sina intressen.

Efterfrågar kontrollsystem

"Det är en risk som finns hos alla finansiella institut. Det viktiga är att man klarar av att vidta åtgärder när problem uppdagas och att man inför kontrollsystem för att minimera risken", skriver Folksamgruppen.

Swedbanks tredje största ägare Alecta, med drygt 4,8 procent av aktierna, känner sig trygga i situationen. Det säger Ramsay Brufer, chef för ägarstyrning i företaget.

Vi har löpande kontakt med banken, och följer utvecklingen noggrant. Vi är ödmjuka i frågan, men ledning och styrelse i Swedbank har försäkrat oss om att de har gjort alla analyser och genomgångar av transaktioner som de har kunnat.
Bankväsendet i dag är satt inför stora utmaningar med exempelvis penningtvätt, och vi vill att alla bolag vi äger ska vara uppmärksamma på varningssignaler. De diskussioner vi haft med Swedbank gör att vi känner oss trygga. De har rapporterat att de gjort allt som står i deras förmåga, säger Ramsay Brufer.

Aktien störtar

Swedbankaktien rasade med omkring 10 procent sedan SVT:s Uppdrag granskning rapporterat att det finns misstankar om omfattande penningtvätt i Swedbank i Baltikum 2007–2015, med koppling till Danske Banks jättehärva i Tallinn, Estland.

Swedbankchefen Birgitte Bonnesen, som under åren 2011–2014 var chef för bankens baltiska verksamhet, har tidigare förklarat att Swedbank inte haft samma typ av utländska kunder som de som misstänks ha tvättat pengar genom Danske Bank.