Efter knappt ett år som stadsarkitekt har Per Haupt valt att säga upp sig från sin tjänst.

– Orsaken är främst den långvariga resursbristen på samhällsbyggnadskontoret. Det har lett till en orimlig arbetsbelastning för många på kontoret. Det har dessutom gjort att strategiska och kreativa frågor inte fått tillräckligt med utrymme" säger Per Haupt.

– Jag tycker inte att kommunens ledning tagit till vara på samhällsbyggnadskontoret som den viktiga resurs det är för en kommun i utveckling. När så samhällsbyggnadschefen plötsligt slutade blev det tydligt för mig, att man i stället för att vårda och utveckla samhällsbyggnadskontoret hamnade i en omorganisation som tog sin början i fel ände.

Kommunchefen Susanne Sandlund, som tagit över som tillfällig chef för samhällsbyggnadskontoret säger så här:

– Jag beklagar verkligen att Per väljer att sluta. Men man måste förstås ha respekt för hans beslut. Det känns extra tråkigt nu, när vi just inlett en process där vi ska se över både organisation och resurser för samhällsbyggnadskontoret, medvetna om den arbetsbelastning som varit.