Förra sommaren var ganska extrem med låga grundvattennivåer men även lågt vattenstånd i sjöar och vattendrag – och i Göta kanal. Detta ledde till problem för Göta kanalbolag som tvingades anmäla lägre vattennivåer till Ufs (Upplysning för sjöfarare). Man tvingades göra åtgärder i Motala hamn för att de stora passagerarbåtarna skulle kunna ta sig in i kanalen via Vättern och de mest djupgående av dessa fick också göra förändringar i färdplanerna.

Men efter höstens regnande och förhöjda vattennivåer ser det betydligt ljusare ut inför säsongen 2018. Man har konstaterat genom utförda mätningar att nivåerna nu är normaliserade och Göta kanalbolag har valt att återställa vattennivåerna via en ny anmälan till Ufs.

– Vi ser att utvecklingen för vattennivåerna är god och att sjöarna höjts successivt, vilket ger de förutsättningar vi behöver inför vårens säsongstart på Göta kanal, säger Stefan Ljungblad, anläggningschef på AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Det här innebär alltså bättre förutsättningar för årets säsong även om kanalbolaget poängterar att förra årets lägre vattennivåer inte påverkade mindre båtar och endast minimalt när det gäller det ekonomiska utfallet. Nu tror man att man har lärt sig av förra årets problem.

– Vi har följt utvecklingen av vattennivåerna och anpassat kanalen och slussarnas förutsättningar så att vi på allra bästa sätt är redo för kommande säsongers naturliga skiftningar, tillägger Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag.

Detta är också bra nyheter för Rederi AB Göta kanal som trafikerar kanalen med passagerarbåtarna Juno, Diana och Wilhelm Tham.

– Vi arbetar inför kommande säsong precis som vanligt utan någon större oro för vattennivåerna, och bokningsbeläggningen ser bra ut. Vårt nära samarbete med Göta kanalbolag innebär vi håller oss väl uppdaterade och trygga med förutsättningarna, säger Peter Henricsson, Affärsområdeschef, Strömma Sverige som står bakom Rederi AB Göta kanal.

– Vi ser 2017 som extraordinärt och ändrar inte vårt utbud efter vattennivåerna utan mer efter gästernas efterfrågan.

Göta kanal öppnar för säsongen den 2 maj.