Socialdemokraterna i Söderköping har nu suttit närmare fyra år i majoritetsstyre tillsammans med M samt MP (för första gången på dryga 60 år). På fredagen har man bjudit in till pressträff: det har så här en månad innan valdagen blivit dags att presentera de vallöften man kommer att gå till val på. Man har också tagit fram åtta punkter för att öka öppenheten i kommunen föranlett av olika händelser i kommunen på senare tid (se faktaruta).

– Under den senaste mandatperioden har vi försökt få till ett Söderköping som är öppnare, tryggare och modernare än tidigare och vi har åstadkommit en hel del men är inte riktigt nöjda, säger Anders Bevemyr, kommunstyrelsens ordförande.

Det första av vallöftena rör skolan och har delvis att göra med de händelser Folkbladet berättade om i juni då man upptäckt ökad cannabisanvändning hos 14- till 16-åringar i Söderköping.

Artikelbild

| Man har precis fått de lokala valaffischerna.

– Ett löfte handlar om en tryggare och drogfri skola. Det kommer att krävas ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis samt fritidsgårdarna, så vi vill se en samlokalisering mellan Familjeteamet och skolans elevhälsa, berättar Anders Bevemyr som tillägger att detta är föranlett av signaler man fått under en längre tid.

– Tidiga insatser är viktigt för att kunna hjälpa ungdomar att hitta rätt.

Ett annat vallöfte är fler händer i vården.

– Konkret vill vi att alla vikarier som är utbildade undersköterskor och som arbetat mer än 80 procent ska erbjudas tillsvidareanställning på heltid, säger Tuula Ravander, ordförande i socialnämnden, och tillägger att man också vill ta bort oönskade delade turer samt sms-vikariat.

– I stället vill vi ha fast anställda vikarier i en pooltjänst vilket är tryggare för den anställda och leder till att man vet vad man kommer att tjäna.

Det tredje löftet rör bostadssituationen i Söderköping.

– Vi vill bygga 500 nya bostäder fram till 2022, kommunen har jobbat mycket den här mandatperioden för att få fram detaljplanerad mark och vi behöver ett bra utbud av boende eftersom många vill bo i Söderköping, betonar Anders Bevemyr som tillägger att man vill ha en bra blandning av boendeformer ute i områdena för att undvika segregation.

S går till val som enskilt parti, sedan får valresultatet visa hur majoriteter kan formas.

– Vi kan väl säga att vi tycker att samarbetet med M och MP har fungerat bra denna mandatperiod men nu får vi avvakta valresultatet, avslutar Anders Bevemyr.