Personal från Räddningstjänsten i Söderköping är på olycksplatsen som ligger nära avfarten till Tomtaholm.Enligt Räddningstjänsten anser sig ingen av dem som färdades i bilarna vara i behov av att följa med till sjukhus.

Fordonen däremot har stora materiella skador. Vägbanan ska saneras innan räddningstjänsten kan lämnaplatsen där det råder begränsad framkomlighet, hastigheten är sänkt förbi olycksplatsen.

Enligt prognosen ska arbetet vara klart omkring klockan 12:20.