O-ringen är ett mycket trevligt event som många ser fram emot, dock är det av vikt att vara tydlig i sina budskap. Artikeln som publicerades 181010 ger utrymme för misstolkningar om vad som gäller.

OAVSETT om det gäller en hyresrätt eller bostadsrätt krävs tillstånd.

Det är alltid bostadsrättsföreningen eller hyresvärden som ger sitt tillstånd först. Annars kan uthyrningen sluta med varning och om det upprepas kan kontraktet sägas upp.

Tillstånd krävs för att hyra ut lägenheten. Hyresgäster måste ha hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd för att hyra ut i andrahand oavsett hur lång tid uthyrningen gäller. Hyresnämnden lämnar bara tillstånd om hyresgästen har beaktansvärda skäl och hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig uthyrningen.

Att tillfälligt hyra ut sin lägenhet, hyres eller bostadsrätt, via olika sajter på nätet har snabbt blivit en trend över hela världen. Vissa fall av lägenheter som hyrs ut via diverse uthyrningssajter ger arbetsyta för kriminell verksamhet. Därför är det av yttersta vikt att seriösa aktörer tar sig tiden att vara tydliga i sin kommunicering om vad som gäller. Även kortvarig uthyrning är att betrakta som en otillåten andrahandsuthyrning om inte hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden givit sitt tillstånd.