– Det är ett förändrat samhällsklimat som gör att vi måste se över våra rutiner, säger säkerhetschef Johan Kaljo.

Men för besökare kommer förändringarna inte att bli så stora.

– Grundprincipen är att kommunen ska vara öppen och tillgänglig. När du ska till ett öppet möte kommer skillnaden att vara att du registreras i receptionen och får en besöksbricka. Men du kommer sedan att kunna röra dig in till konferensrummen.

– De som ska besöka en tjänsteman eller någon enhet kommer att hämtas upp i receptionen.

Det här är även till för att öka tryggheten för besökarna, att de vet att de kommer rätt, och att de blir ledsagade i händelser som till exempel vid utrymning.

Det är tre orsaker bakom förändringarna.

1) Arbetsmiljöperspektivet, där man vill veta vilka som befinner sig i lokalerna. Det handlar också om att förebygga hot mot tjänstemän och politiker.

2) Säkerhetsperspektivet, där det är angeläget att veta vilka och hur många som befinner sig i Kommunhuset vid larm eller bombhot och när byggnaden ska utrymmas.

3) Informationssäkerhet, där man vill säkerställa så att känslig information som finns på skrivbord och i datorer inte kommer obehöriga till del.

– Det handlar alltså om en tillträdesbegräsning och en förändrad besöksrutin, förklarar Johan Kaljo.

Inte heller idag är det bara att knalla in på Kommunhuset.

– Men så fort någon passerat receptionen är det idag helt fritt att röra sig i hela i byggnaden, säger Johan Kaljo.

Det är det som det nu kommer att bli ändring på.