Efter ett ras av kanalbanken vid Duvkullen nedre i mars 2014 gjordes en förstudie som visade på ett akut behov av omfattande (och dyra) renoveringar av Göta kanal – inte minst på Söderköpingssidan där marken består av djup lera som lett till instabilitet. Man sjösatte då det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 som under en femårsperiod kommer att använda en halv miljard kronor för att få Göta kanal säker och hållbar.

Sträckan mellan kanalbanken mellan Tegelbruket och Mem nämns redan i ett protokoll från 1834 som Göta kanals "akilleshäl" enligt ett pressmeddelande från Göta kanalbolag. Just denna sträcka som är uppåt en halvmil lång är högprioriterad från kanalbolagets sida och nu har man dragit igång ett omfattande arbete – ja, faktiskt det största hittills inom Göta kanal 2.0. Det handlar om att bygga upp en helt ny kanalbank, "ett mycket svårt geotekniskt arbete" som kanalbolaget beskriver det.

Uppdraget har efter en upphandling tilldelats Söderköpingsföretaget SM entrepenad som etablerat en arbetsstation, byggt en ny arbetsväg och påbörjat rivningen av kanalbanken på sträckan.

Artikelbild

| Slussjobb. 2016 renoverades slussportarna i Kanalhamnen i Söderköping.

– Arbetet genomförs så att vi först schaktar bort den befintliga kanalbanken och därefter bygger upp en ny med en kärna av lättfyllning. Som tätning mot kanalen kommer ett system av skyddsdukar, gummiduk och lera att användas, berättar Lars Preuschhof, projektledare på SM Entreprenad i en kommentar.

Det kommer alltså att bli stora mängder schaktmassor som ska transporteras under byggtiden (januari till april). Det handlar om långsamtgående tunga fordon och störst problem blir det på Ågatan och Skepparevägen.

– Vi försöker självklart göra allt vi kan för att trafiken ska störa så lite som möjligt, säger Lars Preuschhof, SM Entreprenad.

Det här är alltså det senaste i en lång rad åtgärder som gjorts för att åtgärda de problem som man stött på med Göta kanal. Bland annat har kanalbanken pålats och slussar tätats på flera platser i Söderköpings kommun.

Kanalbolagets VD Roger Altsäter har tidigare bedömt att detta arbete troligtvis är det största som kommer att genomföras och att kostnaden ligger mellan 50 och 100 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över att projektet äntligen kan komma igång eftersom det varit ett bekymmer i många år. Lättfyllning är en ny metod för oss på Göta kanal men vi ser det som en bra och hållbar lösning eftersom vikten är av vital betydelse, säger han.