– Det är olika områden över hela skogen som ska gallras, men mest på den sidan där SOK-stugan ligger och bort till gården Skymningen, säger Peter Tauberman, driftchef på Gata/Park, Söderköpings kommun.

–Det är mycket mark, totalt 40 hektar, som vi ska gallra enligt den tätortsnära skogsbruksplanen.

Det här är vad som kallas reparationsskog och fritidsskog, men ingen produktiv skogsmark.

– Men för att man ska kunna vistas i naturen måste vi sköta skogen så att den inte växer för tät.

­ Det är också viktigt för att skogen ska må bra. De träd som lämnas kvar har möjligheter att utvecklas till starka och välmående träd. Även växter närmare marken kommer att få sol och ljus vid gallring, säger Peter Tauberman.

Boende i närheten av Albogaskogen har fått informationsbrev från kommunen. Där sägs också att det medan arbetet pågår kan bli spår i naturen, men utlovas att marken ska återställas efter utfört arbete. Det innebär förstås också att fällda stammar och ris tas ut från skogen och transporteras bort.

Skogsbruksplanen är framtagen på uppdrag av kommunen och har också varit ute på remiss till bland annat Naturskyddsföreningen och SOK, Skogspojkarnas Orienteringsklubb, som har sin klubbstuga vid Abogaskogen.

Nästa gång det ska behöva gallras i Albogaskogen enligt planen är om cirka åtta år.