Det är Barn- och utbildningskontoret i Söderköping som nu sammanställt vårterminens resultat för de avgående niondeklassarna (171 elever) på Ramunderskolan och det är glädjande siffror på många sätt. Vad gäller behörighet till de nationella programmen på gymnasiet ligger man nu på 90,1 procent – en höjning från förra året med tio procentenheter.

När det gäller andelen elever som är godkända i alla ämnen ökar denna kraftigt från 73,8 procent 2017 till 80,7 i år. När man slutligen tittar på sammanvägt meritvärde i årskurs nio går man från 214 till 234 poäng. Söderköpings kommun konstaterar i ett pressmeddelande att det sammanvägda meritvärdet är det näst bästa resultat som uppnåtts på 2000-talet.

– Eleverna som nu slutar årskurs nio uppvisar en fantastisk prestation. Jag är stolt över att det långsiktiga utvecklingsarbete förvaltningen har genomfört tillsammans med alla skickliga medarbetare i skolan fortsätter att ge frukt, säger Kjell Eriksson (S), Barn- och utbildningsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Analysen är att det arbete man lagt ner under ett antal år på tidig läsförståelse, satsning på matematikutveckling, naturvetenskap och andra kompetensutvecklingsinsatser – allt med ett tydligt målfokus – nu ger resultat.

– Söderköpings skolor har en positiv trend när det gäller skolresultaten, vilket jag tror beror på att vi har ett starkt fokus på resultat och att arbeta med varje elev där de befinner sig, kommenterar Per-Arne Sterner, skolchef i Söderköpings kommun.

– Det stöd skolledare och personal i skolan får inom ramen för vårt utvecklingsarbete ger goda förutsättningar för måluppfyllelse, och det vill vi fortsätta att hålla i för att lyckas ännu bättre.

Detta ska jämföras med till exempel Norrköping som haft låga resultat ett antal år även om man nu har höjt sig i de tre mätkategorierna – Söderköping har exempelvid 13 procentenheter fler gymnasiebehöriga än Norrköping och 13 procentenheter fler elever som är godkända i samtliga ämnen.

– Vi är stolta, men förstås inte nöjda – målsättningen är att alla elever ska vara behöriga till gymnasiet. Därför måste vi fortsätta det envisa arbete som pågår i verksamheten, avslutar Kjell Eriksson (S).

Folkbladet kunde i januari berätta att hela 91 procent av Ramunderskolans lärare är behöriga vilket gör att man ligger i topp i länet.