Sofies gård har fyra ben inom verksamheten. Det är fritids, fritids för barn och ungdomar som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), daglig verksamhet och korttidsboende. Strax före jul gick kommunen ut med den upphandling som Sofies gård väntat på i över ett år, men att inte korttidsboendet fanns med kom som en kalldusch. De fick då veta att huset inte lever upp till de hårda brandsäkerhetskrav som finns på boenden för funktionshindrade. En inspektion av lokalerna har gjorts för två år sen men något protokoll från det finns inte. Madeleine Elliot har svårt att förstå varför informationen inte kommit tidigare.

– Hade de sagt det här för ett år sen hade vi kunnat börja processen då. Vi har förlitat oss på brandsynerna men nu tar vi tag i detta igen. Självklart går säkerheten före allt annat, säger Madeleine Elliot.

Nu krävs det att företaget får köpa loss marken och får banklån för att kunna göra en tillbyggnad till boendet så att de uppfyller brandskyddskraven.

– Det är klart att vi kan investera men det förutsätter ju att kommunen går ut med en upphandling.

Efter ett möte på kommunen beslutades att en upphandling skulle göras trots allt. Den 22 december skickade socialförvaltningen ut ett brev till föräldrarna till de boende på korttids, där det står att en upphandling ska göras men att man aldrig kan veta vem som kommer att få avtalet.

– Ett sådant brev ska de väl meddela oss om att de skickar ut, för det är ju vi som får alla frågor. Vi måste få till en bättre dialog, säger Madeleine Elliot.

– Framför allt för att det gäller den här gruppen av människor som behöver kontinuitet och lång framförhållning vid förändringar, säger Nina Tauberman.

Det är inte första gången företaget har problem med kommunikationen med kommunen. Hösten 2016 var Sofies gård nedläggningshotat då kommunen sade upp avtalet med dem och gick ut med en ettårig upphandling. En avtalstid som enligt Sofies gård var alldeles för kort. Efter en proteststorm från föräldrar fick de först ett avtal på 1,5 år och lovades efter det en upphandling på minst tre år.

Trots alla motgångar är ägarna villiga att satsa framåt och hoppas att det ska gå vägen även med korttidsboendet.

– Vi har hållit på så länge att jag inte kan släppa tanken på att det ska gå, säger Madeleine Elliot.

– Vi måste se framåt, vi måste ha uttömt alla möjligheter innan vi ger oss, säger Nina Tauberman.