I två dagar har tidningen sökt Rikard Koski, fastighetsförvaltare och Eddy Demir, vd och styrelseordförande för Söderstaden. Rikard Koski är tillbaka från semestern men har inte gått att nå. Bland annat undrar vi varför de säger upp de boende innan beslut om att ändra i detaljplanen är taget och vilken hjälp de boende kommer att få.

På uppsägningarna står det att rivningen av fastigheten kommer att påbörjas försommaren 2018, men någon ansökan om rivningslov har ännu inte kommit in till kommunen.

– Det är sånt som de behöver ansöka om och sen ska vi ha vår handläggning kring det, det behandlas som alla andra ärenden, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef.

– Sen är det ju en detaljplan på gång som möjliggör för nya byggrätter, med det ska sökas på formella grunder.

Fastighetsägaren har via mejl meddelat att hyresgäster som inte har rivningskontrakt ska få ersättningslägenheter.

Någon hjälp från kommunen att hitta nytt boende kan de som nu är uppsagda inte räkna med.

– Det är i huvudsak en fråga för hyresvärden att hantera, säger Cöster.