Förklaringen till att socialförvaltningen först valde att inte gå ut med en upphandling på korttidsboende är att de tog för givet att en ombyggnation på Sofies gård var uteslutet.

– Vi gjorde en bedömning att det skulle innebära så stora förändringar och kostnader att det inte fanns förutsättningar för ett korttidsboende, men nu har vi haft en dialog om det och ska göra en upphandling.

Han anser också att de själva skulle varit medvetna om vad det krävs för brandskydd på ett sådant boende.

– Det ligger verkligen i deras intresse.

Vad gäller det brev som socialförvaltningen skickade ut till föräldrarna utan att meddela Sofies gård säger Jens Samuelsson så här:

– Jag ser inte det som något konstigt att man informerar om huruvida vi ska göra en upphandling eller inte. De viktigaste i det här sammanhanget är de som är berörda.

Han tycker inte att det varit några brister i kommunikationen och de för att kompensera bortfallet av korttidsboendet gick ut med en bredare upphandling på annan verksamhet.

I slutet av januari, början av februari, ska underlaget för den nya upphandlingen vara klar och Jens Samuelsson hoppas på att många lämnar anbud.

– Man ska komma ihåg att vi upphandlar inte Sofies gård utan vi upphandlar en verksamhet, det är viktigt. Vem som lägger anbud och utför det är en annan historia.