Den tidigare slöjdsalen i Västra Husby skola kommer att renoveras och fungera som förskolelokal. Istället för att nya barn skulle placeras i Söderköpings stad, som det först var tänkt, kan nu barnen gå i förskolan närmare där föräldrarna bor.

– Från och med februari kommer kommunen att erbjuda garantiplatser i en helt ny förskolelokal i en del av Västra Husby skola, säger Kjell Eriksson (S), Barn- och utbildningsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Slöjdsalen kommer att renoveras för att kunna användas som både som skolsal och förskolelokal, beroende vilket behov som för närvarande är störst. Lokalen har en egen ingång och ligger i en avskild del av skolan vilket gör att det är möjlig att använda för båda verksamheterna.

– Det här blir första steget i en fortsatt renovering och utbyggnad av Västra Husby skola, kommunens förvaltningar arbetar nu intensivt med vidare utbyggnadsplaner både av förskolelokaler i Östra Ryd, Västra Husby och mer skollokaler i Västra Husby. Målsättningen är att inom en snar framtid kunna presentera ett förslag om detta, säger Kjell Eriksson.