Upptäckten gjordes på torsdagskvällen, där det stod klart att inbrottstjuvarna tagit med sig såväl inventarier – däribland spritflaskor –, inredning och kontanter från restaurangen, enligt ägarens polisanmälan. Något exakt belopp har ännu inte uppgetts, men ägarna uppskattar att det sammanlagda stöldgodset uppgår till ett "mycket högt värde".

Polisens tekniker har varit på plats och genomfört en brottsplatsundersökning, men inte hunnit avrapportera än. Det är därför oklart om de lyckats säkra några eventuella spår.

Vi har varit i kontakt med arrendatorn, som inte vill uttala sig om inbrottet.