Eftersom det är allmänt känt att det i vissa delar av kommunen är si och så med mobiltäckningen, båda vad gäller tal och surf, har kommunen låtit göra en oberoende kartläggning av hur det ser ut. Täckningskollen är tänkt som en samhällsservice och sätter också press på operatörerna, då kunderna kan välja att byta operatör till den som har bäst täckning.

På kommunens hemsida hittar man en karta där man kan titta närmare på just den kommundel man är intresserad av.

– Man ser att det finns vissa stråk som har dålig täckning och det pågår ett samtal med operatörerna kring det här. Vi jobbar på att det ska bli bättre, säger Anneli Lindblom, it- och kommunikationschef på kommunen.

Hur har undersökningen gått till?

– Vi har skickat ut ett antal mobiler med olika operatörer som har åkt med sopbilarna. Sen har Sjöräddningen hjälpt till med kartläggningen i skärgården.

Söder om Östra Ryd, i Börrum och runt Finnkroken är några exempel på ställen där det är svag signal.

Finns det något ställe som helt saknar täckning?

– Nej, vi har inga svarta hål, säger Anneli Lindblom.

Flera kommuner i länet har redan gjort Täckningskollen och planen är att hela Östergötland så småningom ska vara kartlagt.