Socialdemokraterna i Söderköping bjuder på tisdagsmorgonen till pressträff i kommunhuset. Efter en mandatperiod där man suttit i majoritet tillsammans med M och MP återgår man nu till att vara det största oppositionspartiet.

– Vi vill presentera vårt starka lag efter det medlemsmöte vi hade i torsdags, nu är våra nomineringar klara, berättar Tuula Ravander, gruppledare och nu också oppositionsråd efter nämnda möte.

Socialdemokraterna i Söderköping kommer i oppositionsrollen att fokusera på klassiska socialdemokratiska frågor.

Artikelbild

| Tuula Ravander (S) är nytt oppositionsråd.

– Det handlar om välfärden, äldreomsorgen och om vuxentätheten i förskola och skola men också vikten av att vi fortsätter att bygga i kommunen, säger Tuula Ravander som vill driva en konstruktiv oppositionspolitik.

– Vi ska lägga förslag och motioner och samarbeta för att få igenom så mycket av vår politik som möjligt.

Anders Bevemyr som varit kommunalråd de senaste åren (sedan Mattias Geving lämnade den posten) kliver alltså nu av som frontnamn.

– Men vi har lagt grunden till något bra de här åren i majoritet, nu måste vi fortsätta i den riktningen, påpekar Anders Bevemyr som själv kommer att axla 2:e vice ordförandeposten i det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden AB.

Denna dag presenterar S också sitt budgetförslag.

– Den stora skillnaden i vårt förslag jämfört med Alliansen är att vi har räknat med en krona i skattehöjning, berättar Tuula Ravander som tillägger att man tror att detta blir nödvändigt om man inte ska behöva skära i verksamheten.

– Vi vill ju snarare öka personaltätheten i äldreomsorgen och i förskola och skolan.

Anders Bevemyr menar att skillnaderna är stora mellan de olika förslagen.

– I vår budget finns medel för investeringar, det gör det inte i alliansbudgeten. Söderköping växer och det krävs skolor, förskolor och LSS-boenden, för att kunna tillse detta krävs ett överskott.

Kenneth Johansson tillägger att bara två kommuner i Östergötland har lägre kommunalskatt än Söderköping.

– Vi såg egentligen behovet av en skattehöjning redan förra mandatperioden men fick då inte med oss vår samarbetspartner, säger Tuula Ravander och Sonnie Knutling tillägger att det är viktigt att ha egna resurser om man vill kunna bygga.

– Jag är dessutom lite orolig för att fler projekt som vi varit överens om nu rivs upp, säger Sonnie Knutling och exemplifierar med Eriksvik, Brunnsparken och Alboga.

Det nya alliansstyret tar över ordförandeskapen i nämnder och kommunstyrelse efter nyår.