Det ska revisorerna i Söderköpings kommun granska i år. Frågorna de ställer sig är hur lätt är det för Söderköpingsborna att komma åt den kommunala informationen som de vill ha och hur snabbt får de svar på en fråga.

– Demokratiaspekten ska vara med i hela fördjupningen under året. Hur lätt har kommuninvånare att ta till sig information från kommunen och hur lätt har de att komma åt information. Det är frågor som vi ska fördjupa oss i, säger Lars Wallberg, revisor på kommunen.

– Öppenheten är viktig. Det kommer vi att titta på. Enligt förvaltningslagen har kommunen ett serviceansvar mot medborgarna i kommunen, säger han.

Artikelbild

| Kommunalråd Anders Bevemyr (S) tycker det är bra att revisorerna gör en fördjupad granskning.

Att kommunens hemsida är lätt att hitta på är viktigt ur en demokratiskt synpunkt påpekar Wallberg..

–  När man till exempel skickar ut en kallelse skulle den kunna länkas direkt på hemsidan så att man kan läsa den och att kommuninvånarna har lätt att ta till sig den information om vad ärendet gäller, säger Lars Wallberg.

Demokratiaspekten är en viktigt kedja i kommunens arbete hävdar revisorerna. Dessutom ska de kontroller när och hur politiker och tjänstemän använder sina kommunala epostadresser.

– Används den kommunala adressen även i privata sammanhang? Den som får posten måste förstå om det handlar om en representant från kommunen eller när det handlar om att personen är en vanligt privatperson.

Hur epostadresser används var en del av det som företaget pwc tog upp i sin förstudierapport gällande kommunens avtal. De föreslog att revisorerna ska gå vidare och granska IT-säkerheten.

Kommunalråd Anders Bevemyr (S) tycker det är bra att revisorerna gör en fördjupad granskning.

– Sådana här frågor är alltid aktuella. Rent generellt ska ingen använda kommunens adress när de inte representerar kommunen. Man ska inte missbruka sin ställning så man får någon fördel av det, säger Anders Bevemyr.

Det står också i kommunens regelverk. Den nya kommunallagen säger också att man ska kunna nå ärenden och information via den digitala hemsidan.

– Det ska bli mycket enklare att få information. Ingen ska behöva gå till kommunhuset för att ta del av informationen utan allt ska man kunna nå via hemsidan. Det här har vi börjat med men det är inte riktigt klart än, säger Anders Bevemyr.

Elisabet Bergquist