Det var i början av december som Folkbladet berättade om att det upptäckts ovanligt många döda duvor i centrala Söderköping – dessutom inkom ett antal rapporter till kommunen om duvor som rört sig vingligt och konstigt. Efter detta samlade miljöskyddsinspektörer från kommunen in ett antal av de döda duvorna (många döda duvor påträffades på ett tak på en fastighet vid Rådhustorget) och skickade sedan dessa vidare till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys då man misstänkte duvpest.

På torsdagen kom slutsvaret från SVA där man slår fast att samtliga tio duvor har ett hull under medel samt förtvinad bröstmuskulatur. Man har genomfört mikroskopiska undersökningar på fyra av duvorna och i samtliga fall har man kunnat konstatera inflammation i njurarna. Man har testat för fågelinfluensa och konstaterat att det inte kunnat påvisas hos någon av fåglarna; däremot slår man fast att "de förändringar som sågs vid mikroskopisk undersökning är förenliga med duvpest." Man landar i slutsatsen att det sannolikt är duvpest duvorna dött av.

Har ni fått in fler rapporter om döda duvor sedan de första fynden?

– Ja, vi har hört om att det fortfarande hittas döda duvor i staden, framförallt runt Rådhustorget. Det är lite av en ansamling av stadens duvor där och grannar och andra har sett döda duvor på samma tak som förra gången, berättar Tina Wolinder, miljöskyddsinspektör på Söderköpings kommun.

– Så rekommendationerna vi har utfärdat för de med tamfåglar kvarstår alltså.