Det var i början av december som tre upptaktsträffar i projektet Naturbeteskött i Östergötland hölls – den allra första på Vänneberga gård utanför Söderköping. Nu berättar LRF i ett pressmeddelande om projektet som på dessa träffar presenterats av projektledaren Anna Jamieson.

– Tillsammans ska vi stimulera till ökad produktion av lamm- och nötkött på naturbetesmarker i Östergötland eftersom arealen hävdade naturbetesmarker – som är otroligt viktiga för landskapets biologiska mångfalden – minskar, säger Anna Jamieson.

Det handlar om att öka lönsamheten och hitta och eliminera flaskhalsar i denna verksamhet som alltså minskar. Det beror enligt LRF på minskad tillgång på betesdjur, osäkerhet om regler samt sämre lönsamhet för betesuppfödda djur jämfört med stallbaserad uppfödning.

– Allt detta har gjort att färre lantbrukare har intresse för och kunskap om betesproduktion. Det ska vi ändra på!, säger Anna Jamiesson som i övrigt är nöjd med träffarna som hållits.

– Det ställdes många intresserade frågor på väldigt många nivåer. Det visar att man kan beskriva de problem man ser – och då kan vi tillsammans hitta olika typer av lösningar.

Projektet är ett samarbete mellan LRF Östergötland och föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige med stöd från Svenska Kyrkan. Även Länsstyrelsen i Östergötland, Sigill Kvalitetssystem AB och Boxholms skogar finns med i projektet. U(nder 2018 fortsätter projektet med nätverksträffar, workshops, rådgivningar och studieresor.