Nicklas Lindecrantz gick med i Landsbygdspartiet oberoende (LPo) inför höstens val som fick också ett mandat i kommunvalet, därmed kom han in i fullmäktige och sitter idag som ledamot i val- och arvodesberedningen.

Nu ifrågasätter Nicklas Lindecrantz ett arvode som redovisas i kommunens dokument "Reglemente Arvode 2015-2018" och alltså gällt under förra mandatperioden. Arvodena uttrycks här i procent av ett riksdagsarvode (RA) som i januari 2017 låg på 63 800 kronor per månad.

– Det är så att det kommunala bostadsbolaget Ramunderstadens styrelseordförande har haft samma arvode som nämndordförandena vilket i reglementet uttrycks som 40 procent räknat från 70 procent av ett riksdagsarvode: det innebär 17 864 kronor i månaden eller 214 368 kronor om året, säger Nicklas Lindecrantz.

Han har inga problem med nivån när det gäller nämndordförandena.

– Med den arbetsbelastningen som nämndordföranden har tycker jag att det är rimligt men vad jag reagerar på är att Ramunderstadens styrelseordförande har samma arvode med en betydligt mindre arbetsbelastning, säger Nicklas Lindecrantz som tittat på hur det ser ut i andra kommunala bostadsföretag i länet.

– I Hyresbostäder i Norrköping är årsarvodet för ordföranden 58 200 kronor. Närmast i länet ligger ordföranden i Stångåstaden i Linköping som har 210 912 kronor om året i arvode men de har nära 19 000 lägenheter medan Ramunderstaden har ett bestånd på 860 lägenheter.

Jsut nu pågår arbetet i val och arvodesberedningen där Nicklas Lindecrantz alltså är ledamot och den 12 december ska ett förslag läggas.

– Jag kommer att lägga ett förslag på att halvera det här arvodet för när jag tittat runt har jag inte hittat något högre arvode i Sverige överhuvudtaget när det gäller ordförandeposten i kommunala bostadsföretag. Om man halverar detta landar det på 107 000 kronor om året och genomsnittet av de 27 styrelser som tidningen Hem & Hyra tittat på ligger på 84 000 så det är ändå fortfarande högt, säger Nicklas Lindecrantz som menar att det här slunkit igenom när beslut togs eftersom det uttrycks i procentsatser.

– Det är ju mycket att läsa in för fullmäktigeledamöter men det ursäktar ju inte sakfrågan.

Nicklas Lindecrantz är noga med att påpeka att han inte vänder sig mot arvoden i största allmänhet i tider när det är svårt att rekrytera politiker ute i kommunerna.

– Det sista man ska göra är att spara på arvoden eftersom det behövs politiker som gör ett bra arbete men fördelningen måste vara relevant och bredda demokratin, det är detta som saken handlar om.