Två saker har förändrats sen det senast var budgetberedning och valår. Dels har kommunen valt att ta beslut om budgeten redan i juni, dels har det kommit en ny kommunallag som säger att det är nya fullmäktige som tillträder efter valet, som ska fatta beslut om budgeten.

Det här har medfört att kommunen har gjort ändringar i budgetarbetet i år. Budgetbeslutet skjuts fram till i höst, men nämnderna ska fatta beslut om sina budgetar redan nu.

De siffror som ledamöterna har att förhålla sig till är de som sattes i samband med flerårsbudgeten 2017 och oppositionen anser att det här kommer orsaka problem. Siffrorna är inaktuella och ledamöterna ser bara till sin egen nämnd. Kommunstyrelsen är inte involverad alls.

– Nämnderna har ett uppdrag att fylla med verksamhet, men om pengarna inte räcker, vad händer då? säger Anders Eksmo (KD).

– Det behövs en sammanhållande kraft som kan fördela de extra pengar som är motiverade, säger Peter Karlström (C).

Han är orolig att den här budgetprocessen i förlängningen kan tvinga fram en skattehöjning i kommunen.

– Om vi får en lista över saker som vi måste stryka, då är det enda vi kan göra att höja skatten. Och något sådant ska inte komma som en överraskning, det ska vara väl planerat.

Oppositionen har lagt fram ett förslag på lösning, som hittills inte fått gehör hos majoriteten. De vill att kommunstyrelseförvaltningen, under ledning av kommunchef och ekonomichef, gör det övergripande budgetarbetet.

Finns det ingen risk för tjänstemannastyre då?

– Vi har tänkt på det och därför ska det finnas en fördelningsreserv på tio miljoner kronor som den nya majoriteten kan fördela till nämnderna utifrån vad de vill prioritera, säger Peter Karlström.

Budgetförslaget som tjänstemännen lägger fram vill de sen ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas av den nytillträdda fullmäktige.

Flera av ledamöterna har signalerat att de inte haft vare sig insyn eller delaktighet i nämndernas budgetprocess fram till nu. Det är förvaltningscheferna för respektive nämnd som lägger fram ett budgetförslag. Oppositionens ledamöter kommer därför yrka på återremiss när nämndernas budgetar ska tas på tisdag nästa vecka.

– Vi kommer också göra allt för att det här ska bli en punkt på nästa kommunstyrelsemöte, säger Anders Eksmo.