Det är besparingstider för samhällsbyggnadsnämnden som går mot ett underskott på 700 000 kronor, efter att ha fått fem miljoner kronor extra av kommunfullmäktige. Ett av förslagen för att spara är att dra in busskorten för de elever som har närmare än fem kilometer till skolan. Årsbiljetten kan också komma att göras om till läsårsbiljett, vilken i princip bara är giltig under dagtid på vardagar.

Centerpartisten Ulric Nilsson och hans partikamrater har tidigare uttryck en oro över att ett sådant beslut kan få konsekvensen att elever i stället väljer en gymnasieskola i Norrköping, eftersom eleverna då får läsårsbiljett oavsett var de bor.

– Är du gymnasieelev vill du kunna ta dig till kompisar och aktiviteter i Norrköping. I en familj som inte har obegränsat med resurser kan det vara det som avgör, säger Ulric Nilsson.

Artikelbild

| Nyströmska. Oro över att elever kommer välja andra skolor.

Framför allt anser han, och hela oppositionen, att samhällsbyggnadsnämnden skulle inhämtat en konsekvensanalys över hur ett sådant beslut skulle påverka Nyströmska skolan och barn- och utbildningsnämdens ekonomi.

– Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte påverkar, men vad kostar egentligen en genomsnittlig gymnasieelev i Norrköping? Om en elev som är i valet och kvalet i ställer väljer Norrköping, då kostar det här mer än det smakar.

– Det är ett extremt stuprörstänk, man ser inte till kommunen som helhet, menar Ulric Nilsson.

Men majoriteten tog ingen hänsyn till yrkandet vid det senaste sammanträdet.

– Frågan har diskuterats förvaltningarna emellan och det är ännu inget bestämt. Det är ett förslag som först går till kommunstyrelsen och sen fullmäktige och där kommer man att titta noggrannare på det här, säger Börje Natanaelsson, (M) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi som nämnd har inget annat att göra när budgeten inte går ihop.

Han påpekar också att de föreslagna riktlinjerna är de som de flesta kommuner har.