För en tid sen gick kommunen ut med en upphandling av korttidsboende där de kräver godkända lokaler ur brandsäkerhetssynpunkt. Sofies gård, som ville lägga anbud, fick snabbt se till att låna pengar till att bygga ut sitt boende för att kunna uppnå kraven.

Jens Samuelsson, chef på socialförvaltningen, hänvisar alla frågor om brandsäkerheten på Älgstigen vidare.

– Vi ansvarar för verksamheten. Lokaler och fastigheter är kommunstyrelsens ansvar.

Vid upphandlingar ställer ni krav på att brandskyddsreglerna ska följas, är det inte lika noga vid kommunala verksamheter?

– Jo, självklart, säger Jens Samuelsson.

Så ska ni göra något åt det?

– Det är kommunstyrelsen som får svara på det. Det bestämmer inte vi.

Anders Bevemyr (S), ordförande i kommunstyrelsen, är inte helt insatt i frågan men vet att det är bekymmer med brandskyddet på Älgstigen.

– I min värld ska det åtgärdas så snart som möjligt, självklart. Men det är fastighetsansvariga tillsammans med kommunchefen som lägger fram förslag på hur det ska lösas och som jag har förstått så har man hanterat det fram till idag, jag har inte fått några andra indikationer.

Hur ser du på att ni kräver att privata uppförare efterlever brandskydd, när inte kommunen lever upp till dem?

– Självklart ska vi leva upp till brandskyddskraven. Det skulle bli jättemärkligt om vi inte ställde de kraven både på nya och befintliga utförare och på den egna verksamheten.