Kommunens avloppsreningsverk på Norra Finnö är idag i dåligt skick och är överbelastade. Det är orsaken till att kommunen nu utrett två olika alternativ till åtgärder. Det alternativ som förvaltningen förordar innebär att man stänger Tyrislöts och Sandens avloppsreningsverk och bygger ett nytt som tar hand all rening och kopplar samman områdena Gäddvik, Sanden och Tyrislöt.

– Svårigheten har varit att det är så olika säsongsbelastning där ute. Om vi utgår från ett större område kan vi koppla på fler vintertid och få ett bra flöde till reningsverket, samtidigt som vi klarar en kapacitet på 1 500 till 2 000 personer sommartid, säger Theres Stark, VA- och renhållningschef.

Sammankopplingen gör också att dricksvatten kan pumpas mellan områdena, vilket är en fördel om vattnet börjar sina på ett ställe.

Till finansieringen har kommunen har ansökt om LOVA-bidrag (Lokalt vattenvårdsprojekt) vilket länsstyrelsen har beviljat med 6,85 miljoner kronor. Bidraget ges till projekt som bidrar till att minska övergödningen i Östersjön. Totalt delades drygt 11 miljoner nyligen ut till olika projekt i länet, varav Söderköping alltså får mer än hälften av pengarna.

– Det känns jättebra. Det visar ju att den här satsningen är rätt och bekräftar att vi gör något riktigt bra för miljön, säger Stark.

– Länsstyrelsen motiverar bidraget med att det är säsongsanpassat och att vi kan koppla på fler enskilda avlopp längs vägen.

Men bidraget är också förenat med ett villkor, och det är att hela anläggningen står klar i januari 2020.

– Det sätter en tidspress på oss. En ny detaljplan krävs, vilket tar ett år, så vi kan börja bygga tidigast våren 2019.

Så snart servicenämnden ger klartecken, beslut ska fattas nästa vecka, går förvaltningen igång med projektering och upphandlingsunderlag.

Men hur påverkar det kommande beslutet de boende på Norra Finnö? Redan 2014 togs beslut om att boende i Sanden ska ansluta sig till kommunalt VA och i nuläget har 80 av 120 fastigheter anslutit sig. Kostnaden kan variera mycket men en normal summa är runt 140 000 kronor.

– Det är klart att en del upplever det som en tvångsanslutning men vi har haft dialog och information om det här sen 2014. Det är lagstiftningen som säger att jag som VA-huvudman ska ansluta om det är ett sammanhängande område.

– Samtidigt är det många som vill, som inte är tvingade, som väntar på att kunna ansluta sig, säger Theres Stark.