Servicenämnden antog på ditt möte den 27 september den nya lekplanen för Söderköpings kommun som gäller 2016 till 2022. Det handlar om var och hur nya allmänna lekplatser ska tillskapas i kommunen samt hur de befintliga kan utvecklas men också hur vissa ska avvecklas – på så sätt kan resurser frigöras och man kan säkerställa en god skötsel av de som är kvar.

Enligt planen ska två helt nya lekplatser anläggas under perioden, en i Tyketorp och så en i Brunnsparken.

– Vi siktar på att projektera lekplatsen i Tyketorp nästa år och förhoppningsvis kunna bygga den 2018. När det gäller Brunnsparken är det en större lekplats som planeras men bygget av den hänger ihop med planerna på byggnation i Brunnssparken så där vill vi avvakta hur det utvecklas, säger Johanna Grander på tekniska förvaltningen.

Vad gäller Tyketorp finns idag två mindre lekplatser men de föreslås avvecklas – istället blir det alltså en större placerad centralt i stadsdelen. Förslaget gällande Brunnsparken är ännu mer ambitiöst med tankar på ett tema som "anpassats för att väcka barns intresse för Söderköpings kulturhistoria" och integrerade skulpturer.

– Det är ett jättefint förslag och det finns tankar även på ett utegym på platsen, den ska kunna attrahera olika åldrar men även turister, berättar Johanna Grander.

Men först ut är den befintliga lekplatsen på Kastanjegatan i Högby som ska få ett ordentligt ansiktslyft. En rolig detalj är att den kommer att byggas utifrån ett medborgarförslag från två tjejer i 11-12-årsåldern.

– Den kommer att få ett ninja warrior-tema och de här tjejerna har varit med i processen att ta fram planerna. Det blir en lite roligare lekplats med en hinderbana som kan vara kul även för de som är lite äldre, säger Johanna Grander som tillägger att denna är första prioritet och ska byggas i vår.

– Vi räknar med att gå ut med upphandling för denna samt för lekplatsen "Priorn" på Hospitalsgatan innan jul.

Vad gäller Priorn är den befintliga lekplatsen i behov av upprustning. Den är tänkt att ha sagotema men det är inte exakt klart när denna kan anläggas.

– Vi tittar på att i upphandlingen av dessa två kanske ha en option även på Priorn, säger Johanna Grander.

De lekplatser som enligt lekplanen ska avvecklas är de belägna vid Kompassgatan, Backgatan, Höjdgatan samt Trännögatan.