Det var i september förra året som Therése Eklöf började sitt uppdrag som besöksnäringsstrateg på Söderköpings kommun men nu övergår hennes tjänst till att bli chef för den nybildade enheten "Näringsliv & turism" som ligger under Serviceförvaltningen.

– Vi har egentligen redan dragit igång så smått men officiellt är enheten igång från och med mars, säger Anna Thörn, kommundirektör i Söderköping.

Det handlar om en omorganisation för att möta näringslivets behov på ett bättre sätt – ett näringsliv som på många sätt hänger ihop med besöksnäringen som dessutom bedöms bli allt viktigare och växa de kommande åren.

Artikelbild

| Anna Thörn, kommundirektör i Söderköping.

– Jag har jobbat som kommundirektör i ungefär ett år nu och efter hand har tankarna på det här växt till sig. När Therése började klev hon in i en befintlig roll men vi tror att vi använder hennes kvalitéer bättre på det här sättet, bedömer Anna Thörn som pekar på Therése Eklöfs meritlista.

– Hon har ju bland annat arbetat på Visualiseringscenter i Norrköping och Grand hotel; det gör att vi tror att den här nya enheten optimerar våra resurser bättre.

Enheten ska alltså arbeta med näringslivs- och turismfrågor och samverkan kommer att bli nyckelordet i det fortsatta arbetet.

– Söderköpings kommun är ett starkt varumärke, med en stor utvecklingspotential, samtidigt som kommunen står inför utmaningar inom tex handels- och stadsutveckling. Vårt uppdrag är att delta och lotsa i processer för att möjliggöra tillväxt, säger Therése Eklöf i en kommentar.