Under två års tid har projektledare Anne-Louise Kroon arbetat med projektet Cooffie, som helt enkelt ska bli en mötesplats.

– När jag gjorde förstudie visade det sig att näringslivet här i Söderköping verkligen tyckte att det behövdes, säger hon.

Nu blir det verklighet och på torsdag är det mingel i lokalerna vid Hagatorget. Resurser i marknadsföring, IT samt kontakter med universitetet är saker som näringlivet uppgett behövs här.

– Det är helt fantastiska lokaler. Här ska vi både hyra ut fasta platser men det finns också möjlighet att ha utbildningar i lokalerna eller hyra en tillfällig plats, berättar Anne-Louise Kroon.

Stadskärneföreningen, som har mellan 70-80 företag som medlemmar, är med i projektet. De ska driva vissa aktivieteter och har redan bokat fasta platser men det är Anne-Louise Kroons företag som hyr lokalerna till den nya affärsparken.

– Vi kommer att samarbeta med varandra. Kommunen är med och satsar och har även två platser. Det är väldigt viktigt att kommunen är med och stöttar, säger Anne-Louise Kroon.