Den 1 februari träder Östgötatrafikens nya biljettpriser i kraft och nu justeras priserna uppåt. Det handlar inte om så stora pengar om man bara åker inom tätorten: för en enkel vuxenbiljett blir höjningen här enbart en krona, priset höjs från 25 till 26 kronor. Om man pendlar mellan exempelvis Norrköping–Finspång eller Norrköping–Söderköping köper man ofta en 30-dagarsbiljett närområde och denna höjs med 25 kronor för vuxna: från 750 till 775. En månadsbiljett inom hela länet höjs dock med 100 kronor: från 1050 till 1150 medan en årsbiljett för hela länet går från 9 450 till 10 350 kronor.

Orsaken till att man höjer biljettpriserna är enligt kommunikationschefen Eva Jylltorp att Östgötatrafiken (som ägs av Region Östergötland) måste följa med i den allmänna prisutvecklingen.

– Det senaste året har det bland annat handlat om höjda bränslepriserna men också om löner, fordon, reparationer och annat. Vi genomför ju prisjusteringar varje år vid denna tid och nu blir det några höjningar, säger Eva Jylltorp.

Finns det inte en motsättning mellan högre priser och viljan att få fler att åka kollektivt?

– Om man tittar på vad som får människor att välja kollektivtrafik så visar undersökningar att det inte är priset som är det viktigaste utan snarare utbud, turtäthet och sådant, betonar Eva Jylltorp som menar att det inte får innebära för stora negativa konsekvenser att välja kollektivt resande.

– Ska vi erbjuda ett bra utbud så kostar det pengar. Sedan ska man ha klart för sig att ingen del av vår trafik går med plus, vi måste täcka mellanskillnaden med antingen skattemedel eller biljettpriser.