Söderköping har infört ett nytt insamlingssystem när det gäller sopor och källsortering. Nu har arbetet påbörjats: istället för enfackstunnor kommer nu hushållen att få ett flerfackssystem.

Vi träffar VA- samt renhållningschef Theres Stark och flera politiker på Telegatan där företaget PWS monterar ihop soptunnorna som tillverkas i Tyskland – här finns ett hav av plastkärl.

– Det är här alla kärlen monteras innan de körs ut till kund. Det är en ganska stor apparat: totalt är det över 9000 kärl som ska köras ut, berättar Theres Stark.

Artikelbild

| Tunna på tunna på tunna.

Kunderna har i förväg fått välja mellan tre olika abonnemang: det gröna (alternativet med två tunnor), det gula (med två fack) och det röda (osorterat).

– För kunden är det ingen prisskillnad från förut om man väljer grönt eller gult, då kostar det 2 778 kronor per år. Däremot kostar det en tusenlapp mer om man valt det röda abonnemanget, påpekar Theres Stark som tillägger att en överväldigande majoritet i Söderköping har valt det miljövänligaste alternativet.

– Hela 94 procent av året runt-boende har valt det gröna – det är betydligt bättre än till exempel Norrköping som har nånstans runt 75-80 procent och det är naturligtvis jätteroligt.

Det gröna abonnemanget innebär två tunnor med matavfallskorg och fack för glas, pappersförpackningar, tidningar, plast, metall och brännbart: allt för att kunden i möjligaste mån ska slippa att åka till återvinningsstationen. Dessutom finns en röd påhängningsbar behållare för batterier och lampor.

Artikelbild

| Nu påbörjas arbetet med att byta ut alla kommunens tunnor.

– Tunna ett hämtas en gång i månaden medan tunna två hämtas varannan vecka. Det är fortfarande Renall som hämtar men de har nya bilar som är anpassade för det här systemet, säger Theres Stark som påpekar att varje tunna också har ett chip inmonterat som sopbilen känner av.

– Det minskar risken för mänskliga misstag eftersom vi då vet om kärlet tömts eller inte.

Artikelbild

| I de röda behållarna ska batterier och lampor läggas.

På tisdagen påbörjades alltså arbetet med att byta ut tunnorna: först ut var Norra Finnö.

– Sedan jobbar vi oss inåt mot staden och utbytet kommer att ske under september och oktober. Det är viktigt att man ställer fram sin gamla tunna när vi ska hämta, säger Theres Stark som tillägger att det finns ett bytesschema på kommunens hemsida.

– Huvudsyftet är att det ska bli enklare i folks vardag och så miljöaspekten förstås.

Här hittar ni schemat för när kommunen byter tunnorna och i vilket område.

Från de närvarande politikerna hörs bara positiva tongångar: "Äntligen" säger Åza Diaz Mägi (MP) medan Anders Eksmo (KD) menar att det var bra att Söderköping väntade tills systemet var utvecklat innan man tog beslutet.

– Vi hade ju ändå varit tvungna att göra något eftersom vårt gamla system började bli föråldrat, det här blev jättebra!

Hittills har omkring 40 kommuner i landet liknande system men alltfler kommuner väljer nu dessa lösningar.

011-200 472