I höstas stängdes Brobyhallen och fick då användningsförbud. Golv och väggar i gymnastiksalen hade blivit fuktpåverkade då det hade läckt både från tak och fasad. Mjukmattorna i salen påverkades av fukten så att lim och andra partiklar löstes upp. Därefter har nya undersökningar gjorts som visar att det inte är några väldigt höga halter av något speciellt material. Gymnastiksalen går att renovera, men det finns flera alternativ beroende på vad det får kosta.

I början av hösten hade eleverna uteidrott i närheten av skolan. Efter det har de slussats till Ramunderskolan för idrottslektioner.

– Vi behöver en ny lokal, helst redan då höstterminen börjar. Men det behöver vara en lokal som pallar med en femårsperiod i alla fall, tycker Kjell Eriksson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vid barn- och utbildningsnämndens öppna sammanträde presenterades alternativa lösningar. Det dyraste alternativet kostar cirka sju miljoner kronor. Då innebär det en totalrenovering av hallen och då tar man även hänsyn till dagens energikrav och miljöåtgärder, vilket man hoppas ger en lägre uppvärmningskostnad. Därmed skulle det alternativet kunna vara en besparing för framtiden.

Politikerna kan också välja att lägga sig på en lägre kostnadsnivå och dela upp renoveringarna. Att först enbart renovera gymnastikhallen inuti, men sedan fortsätta att renovera tak och fasad 2019.

– Vilken nivå man ska lägga sig på då det gäller renoveringen är en fråga för kommunstyrelsen. Vi vill bara ha en bra gymnastiksal nu till hösten, säger Kjell Eriksson.