– Kommunen kan besluta att lägga ner linjen, men inte besluta att den ska fortsätta, där måste vi invänta Östgötatrafikens beslut, säger Mikael Appelberg, trafiksamordnare på Söderköpings kommun.

– Formellt är det kollektivtrafikmyndigheten som beslutar var det ska finnas tätortstrafik eller inte. Men myndigheten använder Östgötatrafiken för att göra utredningsarbetet och sedan verkställa beslutet.

– Det kommunen kan göra än så länge är bara att diskutera frågan, men det finns inget tjänstemannautlåtande till beslut i ärendet eftersom vi fortfarande inte vet hur det blir, om den får fortsätta och Östgötatrafiken då tar över, säger Mikael Appelberg.

Artikelbild

| Livsnerv. Albogaexpressen är en viktig service för många.

Då handlar ärendet om vad kommunen är villig att betala. Kostnaden har tidigare delats mellan kommunen och fyra fastighetsägare, Torsten Sahlin, Gunnar Gunnarssons, Familjen Westerberg och Ramunderstaden. Sedan sommaren 2016 har kommunen tagit hela kostnaden, 350 000, i väntan på Östgötatrafikens beslut om det ska finnas tätortstrafik eller inte.

– Jag har pratat med fastighetsägarna som är intresserade av att fortsätta på samma villkor som tidigare och då skriver vi medfinansieringsavtal med dem vilket gör att kommunens kostnad stannar på cirka 200 000.

Men detta under förutsättning att Östgötatrafiken inte höjer summan för då måste frågan diskuteras vidare.

Det var efter en ny kollektivtrafiklag 2012 som det blev svårare för kommunerna att bedriva tätortstrafik.

– Och vi har faktiskt kört olagligt sedan dess, fast Östgötatrafiken har blundat för det, säger Mikael Appelberg.

Om det blir nej efter Östgötatrafikens utredning kan inte kommunen ta något beslut om att fortsätta med linjen. Men Mikael Appelberg hoppas på positivt besked.

– Det finns nytt folk i ledningen för Östgötatrafiken och allt verkar mycket mer positivt och lättare nu, säger han.

– Men att färdtjänsten skulle öka markant om linjen läggs ner stämmer inte. Vi har ett avtal med Taxibil Östergötland med en klumpsumma för bland annat färdtjänsten. Men om det blir stor ökning av resenärer inom färdtjänsten kanske kostnaden ökar med max 20 000 kronor, säger Mikael Appelberg.

Albogaexpressen startade år 2000 och körs av Ramunderbuss AB. Den trafikerar Albogaområdet, Tyketorp, Ringvägen Husby Backe, Geria, livsmedelsaffärer och Fixområdet. Bussen har 19 platser men passagerarflödet är större eftersom inte alla åker samtidigt. Den behöver inte förbokas, har vinkstopp och är gratis att åka med.