Söderköpings kommun var sist ut i länet när de förra våren undertecknade ett medborgarlöfte. Orsaken till det var att polisen ville haka på ett nationellt projekt där Brå (Brottsförebyggande rådet) ska följa och utvärdera arbetet med medborgarlöften. Resultatet kommer sen att presenteras i en rapport.

Nu väljer polisen och kommunen alltså att förlänga löftena efter mindre än ett år, och lägga till en handlingsplan.

– Sen 2015 har vi funderat på hur länge ett löfte gäller, och det är ingen av oss som kan svara på. När kan man säga att vi har arbetat av en fråga och när bör man lyfta upp ett nytt? Vi har låtit dem löpa på ett år fram till nu, men det här låter vi gälla en tvåårsperiod, säger Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef.

Artikelbild

| Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef, och Anders Bevemyr (S), kommunalråd och Peter Johansson, kommunpolis.

Någon större förändring i medborgarlöftena från ifjol är det inte.

– Vi är ganska överens att vill jobba vidare med det här ett tag till, det är för tidigt att gå in i något nytt, säger Peter Johansson, kommunpolis.

En punkt är dock bortplockad; löftet att skapa ett forum för en bättre lägesbild gällande skadegörelse/klotter. Den frågan ska i stället ligga i kommunens ledningsgrupp för folkhälsa.

– Det är där vi har valt att lägga alla Brå-frågor, säger Anders Bevemyr (S), kommunalråd.

Utöver medborgarlöftena ska polisen jobba utifrån den nya handlingsplanen. Där lyfter de ett antal problemområden som tagits fram genom polisens underrättelsetjänst, samtal med medarbetarna och utifrån de medborgardialoger som genomfördes inför förra årets medborgarlöften. Bland dem kan nämnas problem med båtmotorstölder, skadegörelse, droger och missbruk, våld och våldsbejakande extremism.

– Vi ska också titta närmare på vilka riskhelger som finns. När är det stökigt här så att vi ska samordna våra resurser bättre, säger Peter Johansson.

Vad är det största problemet i Söderköping idag?

– Vi måste öka tryggheten och få ner klotter och skadegörelse, det tycker jag är det viktigaste.

Hur har det gått med de ungdomsgäng som för en tid sen skapade otrygghet i stan?

– Vi har fått lite mindre signaler om det på sista tiden. Vi har gjort en del nedslag och rapporterat en del.

Kommunen förbinder sig genom löftena till exempel att förbättra utomhusbelysning och genomföra trygghetsvandringar.

– Det är en win-win-situation. När vi jobbar ihop så blir det en större kraft i det vi gör. Vi vet också vad vi kan förvänta oss av varandra, säger Anders Bevemyr.