– Att byta ut sanden på lekplatser mot fallskydd av stötdämpande plast är inte bra, säger hon.

Som exempel har hon flera nya eller nyrenoverade lekplatser, bakom Rådhustorget, på Vargstigen och Ringvägen. Det finns också bra exempel där kommunen lagt bark som underlag.

– Till lekplatsen bakom Rådhustorget hittar många turister. Den ger signalen att det inte finns kompetens i de frågorna här i kommunen, tycker Ellen Friberg.

Artikelbild

| Nya lekplatser. Tänk på att använda miljöväntligt material och inte giftig plast. Det skriver Ellen Friberg (L) i sin interpellation.

– Jag tror inte att de som fått upphandlingen har specificerat något material då de fick jobbet. De har säkert presenterat en fin skiss med ett bra tema och så har man gått på det. Utan att ställa krav på material.

– Gamla däckgungor ska inte finnas på lekplatser. Vill man ha däckgungor så finns miljövänliga alternativ. Många kommuner har förbjudit de här däckgungorna, men vi har det på en ny lekplats, säger hon.

Den stötdämpande plasten, däckgungor och annat avger enligt Naturskyddsföreningen ämnen som styren, toulen och olika former av bensen. Ämnen som klassas som cancerframkallanden och hormonstörande.

– Att införa material som släpper mikroplaster känns onödigt. Speciellt då barn ska leka och krypa där, säger Ellen Friberg.

Artikelbild

| Mindre risker. Med hårdplast är det mindre risker menar Ellen Friberg (L).

I svaret på interpellationen från Lars Regnander (M), ordförande för Servicenämnden som är ansvarig, får hon stöd. Han påpekar att kommunen är måna om miljön. Vid kommande renoveringar eller då nya lekplatser skapas ska kommunen eftersträva mer miljövänligt material både för fallskydd och lekredskap skriver han.

Redan idag följer kommunen de lagar och miljökrav som finns poängterar Lars Regnander. Men han framför också att med de nya miljövänligare materialen så ökar produktionskostnaderna och beräknas kosta 20 procent mer.