En privatperson i Söderköping har nu skickat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktad mot Söderköpings kommun. Anmälaren menar att kommunen inte sköter sin service när det gäller att svara på mail i samhällsfrågor och tillägger i anmälan: "Nu börjar jag tröttna på detta". Personen förklarar: "Jag har ett flertal gånger nu vänt mig till kommunen med olika frågor utan att få svar, varav senaste gången för några veckor sedan."

Detta kommer nästan exakt två år efter att samhällsprogrammet "Plus" på SVT gjorde ett test där man skickade ut ett mejl med en enkel fråga till landets 290 kommuner: "Hur lång är handläggningstiden när man söker bygglov och vad kostar det ?". De fick svar inom ett dygn från 211 kommuner, ytterligre 49 svarade inom en vecka. När man summerade granskningen efter tre veckor hade man fortfarande inte fått svar från 26 kommuner: en av dessa var Söderköping.

Plus menar i artikeln att detta är ett brott mot förvaltningslagen där det finns formuleringar om "serviceskyldighet" vilket innebär att man som medborgare har rätt enligt lag att ställa frågor till myndigheter och kommuner och få svar inom rimlig tid, enklare frågor ska inte behöva ta mer än några dagar att få svar på. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt säger till Plus att det inte finns några sanktioner att tillämpa mot kommuner som inte sköter sin serviceskyldighet men menar att till exempel Justitieombudsmannen (JO) skulle reagera på ett sådant här ärende.

Artikelbild

| Demokratins hjältar. Magnus Hedberg på Jusek önskar större respekt för alla välutbildade människor ute i Sveriges alla kommunhus.

Pia Öhlund har varit kommunchef i Söderköping de senaste åren (den 1 mars tillträdde nya kommunchefen Anna Thörn).

– Sen jag började har vi verkligen jobbat med de här frågorna och ska svara på mail direkt, om det tar tid för oss att svara på frågorna ska vi ändå mejla och berätta att det är på gång, säger Pia Öhlund som är säker på att man blivit bättre i organisationen de senaste åren.

– Sedan kan det vara att personer skickar mail till många olika förvaltningar och då måste vi samordna för att ge ett bra svar men det ska ändå inte behöva dra ut på tiden.

Pia Öhlund är inte bekant med den nya JO-anmälan men ger generellt rätt beträffande kommunens plikter i denna fråga.

– Det är jätteviktigt att vi finns tillgängliga för medborgarna och står för denna service: internt har vi en policy att ge svar efter senast tre dagar men helst samma dag. Vi ska vara på i de här frågorna och arbetar med det hela tiden.