LÄS MER: Nytt reningsverk får miljonbidrag

Ett projekt som totalt kostar 58 miljoner kronor att genomföra.

– Är allting klart senast 31 januari 2020 så får vi 6,85 miljoner kronor i bidrag från länsstyrelsen. Sedan finns det 38 miljoner kronor avsatta sedan tidigare, säger Martin Sjölander (M), servicenämndens ordförande.

Beslutet innebär att servicenämnden följer förvaltningens förslag. Tyrislöts och Sandens avloppsreningsverk stängs och istället byggs ett nytt som tar hand om all rening och kopplar samman områdena Gäddvik, Tyrislöt och Sanden. Detaljplanearbetet tar cirka ett år, vilket gör att byggstart kan ske tidigast våren 2019.