Det beslut som togs i våras om att ändra i budgetberedningen i år gör att oppositionens förslag till förändring kommer för sent.

– Fullmäktige har inte möjlighet att ta ett nytt beslut, det fungerar inte i den demokratiska ordning vi har, säger Anders Bevemyr.

Han menar också att det här sättet att arbeta snarare ska ge ett bättre underlag för hur pengarna sen ska fördelas i kommunen. Budgeten som tas i nämnderna ska bara beskriva vilka effekter det får om de följer flerårsbudgeten för 2019.

– Då har vi möjlighet att korrigera upp och ner med nämndernas budgetar för att få det så bra som möjligt. Tanken är att vi ska ha så mycket information som möjligt när vi går in i budgetprocessen.

Varför utgå från siffrorna i flerårsbudgeten, de är ju inte helt aktuella?

– Nej, fast det är det vi i budgetprocessen utgick ifrån förra gången, och ju längre bort i tid ju större osäkerhet så klart. Men det är det vi kan utgå ifrån, annars skulle vi behöva ha någon annan modell.