Fjärdeklassarna har under läsåret arbetat med processkrivande och efter att ha läst om forntiden och vikingar inspirerades de att göra en egen historia kring just det temat.

Resultatet blev "Duvkullens hemlighet" – en spännande historia om hur barnen i klassen under en utflykt plötsligt reser genom tid och rum och hamnar i vikingatidens Birka.

Boken har nu gått i tryck och kommer att säljas till föräldrar, släkt och vänner.