"Till Salu, Söderköpings Själ" stod det på ett av de många plakaten som hölls upp. Men majoriteten av beslutsfattarna i de styrande partierna valde att inte gå förbi de protesterande.

– Hur ovanifrån får man bli som politiker. Det finns de som misstänkligtgjort de som skrivit på protesterna. Att de inte skulle förstå. Det är skamligt att påstå att medborgarna inte förstår, sa Marja Bergström (V) utanför kommunhuset.

Gårdagskvällens fullmäktigemöte inleddes med en dialog i smågrupper med medborgare och i slutet fanns tid att ställa frågor. En visualisering av de tänkta husen efterfrågades och mer fakta kring vad avtalet mellan kommunen och Riksbyggen egentligen står för.

Artikelbild

| Plakat. Ett av många plakat med slagord mot bygget vid Brunnsparken.

– Vad är det som finns i avtalet som gör att kommunen, som äger marken, inte kan bryta det, frågade en medborgare.

Kommunfullmäktiges ordförande Gerd Aronsson (S) tillrättavisade barskt och förklarade att det är hon som bestämmer i fullmäktigesalen.

– Det går att bryta ett avtal men man vet aldrig vad det får för konsekvenser, menade Börje Natanaelsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämden.

En medborgare hade dock med det avtal som gäller och kunde läsa högt ur detta att kommunen har full rätt att bryta avtalet utan att det blir några böter. Däremot mister då kommunen uppgörelsen med Riksbyggen ska ska köpa marken och betala för planarbetet.

Artikelbild

| Den styrande majoriteten med kommunalråden Ywonne Persson (M) och Anders Bevemyr (S) samt Sonnie Knutling (S) menar att man satsar på en ny stadspark.

– Det här var en sorglig kväll då vi ledamöter som är valda av er, bemöter er medborgare på ett sånt sätt, sa Peter Karlström (C) då politikerna inledde sin debatt och syftade på sättet som flera medborgare besvarats. Karlström yrkade på återremiss av ärendet.

Alla politiker poängterade att det behövs fler bostäder. De som ville att ärendet skulle ses över ännu en gång menade att de planerade husen är för höga och för stora. Samtidigt kom det fram många förslag på annan central mark där det kan byggas bostäder istället för vid Brunnsparken.

Artikelbild

| Frågestund. Björn Esping, ordförande i Naturskyddsföreningen och motståndare till bygget, ställde frågor till Börje Natanaelsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det gnisslar i alla partier på olika sätt. Lägg örat mot marken och lyssna, uppmanade Anders Eksmo (KD).

Från oppositionens sida tog man upp flera brister i beslutsunderlaget i detaljplanen. Ellen Friberg (L) poängterade att det saknas en miljökonsekvensbeskrivning, vilket är lag från och med detta år. I och med att bostäderna kommer att stå så nära vattnet ansåg många att strandskyddet åsidosätts. En trafikutredning efterfrågades. Malin Öst (V) ansåg att man satt in citat från bland annat länsmuseet på ett sådant sätt att deras kommentarer misstolkas.

Artikelbild

| Manifestation. "Ropen skalla, Brunnsparken åt alla" skanderade de cirka 60 deltagarna mellan talen som avlöste varandra. Majoriteten av beslutsfattarna valde dock att gå in bakvägen i kommunhuset och undvek folkmassan.

Den styrande majoriteten poängterade att kommunen snabbt behöver bostäder och att detta kommer att leda till en satsning på Brunnsparken, som ska förvandlas till en stadspark för alla. Efter ett par timmars diskussion röstades förslaget igenom. Den styrande majoriteten vann med 24 röster mot tio. En ledamot valde att lägga ner sin röst och två ledmöter var frånvarande. För att få en återremiss hade oppositionen behövt 13 röster.

– Det här är en fråga som berör många. Något snabbt byggande lär det nog inte blir för detaljplanen överklagas säkert och då tar det åratal, sa Peter Karlström (C).