Det är alltså ett stort renoveringsarbete som nu pågår mellan Tegelbruket och Memsom ett led i projektet Göta kanal 2.0. På grund av de dåliga markförhållandena byggs en helt ny kanalbank på hela sträckan – ett arbete som är svårt och saknar få motsvarigheter. Kanalbolagets VD Roger Altsäter har tidigare bedömt att detta arbete är det största som kommer att genomföras inom projektet och att kostnaden ligger mellan 50 och 100 miljoner kronor.

– Orsaken till de här stora åtgärderna vi gör i Göta kanal 2.0 är att vi lider av dåligt underhåll sedan många år, berättar Roger Altsäter för Folkbladet.

– Nu är tanken att kanalen ska hålla i minst 200 år till med kontinuerliga mindre renoveringar.

Nu är snart etapp ett av arbetet avklarat av entrepenören SM entrepenad och allt går som planerat.

– Det går bra. Det blev ju en försening i början men nu har de jobbat ikapp och har kommit 1 300 meter, SM entrepenad kommer att fortsätta arbeta nästa vecka och sedan är det dags att stanna och täta det man gjort, berättar Roger Altsäter som bedömer att öppningen av kanalen den 2 maj kommer att äga rum som planerat.

– Sedan fortsätter arbetet efter sommarsäsongen med resten av sträckan.

Det är alltså ett komplicerat arbete som entrepenören SM entrepenad nu utför.

– Vi har haft tre konsulter inkopplade för att få en bra bild av detta arbete i och med att det inte finns så mycket erfarenhet av denna sorts jobb och samtliga kom fram till att detta var det bästa sättet. I och med att SM entrepenad också är från Söderköping skapar detta inte bara arbetstillfällen lokalt utan också kompetens som är ganska speciell, betonar Roger Altsäter.

Intresset för kanalen och de här renoveringarna är hursomhelst stort. Under en information om detta stora brenoveringsprojekt på Stinsen under måndagskvällen hade många kommit för att höra Roger Altsäter och SM entrepenad berätta om denna renovering.

– Det var fullsatt och vi fick ta fram extrastolar så det var fler än 80 personer där. Det finns mycket passion och kanalen engagerar, inte minst i samhällen där den passerar, säger Roger Altsäter.